přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
13.4.2018

Výklad č. 4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Odstraňování předmětů zachycených na stavbách a zařízeních v korytech vodních toků [k § 52 vodního zákona]


16.4.2018

Výklad č. 9 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Odběr podzemích vod za účelem chlazení [k § 8 odst. 1 písm. b) a c) vodního zákona]


19.10.2018

Výklad č. 55 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Pojem "vodní nádrž" [k ustanovení § 55 odst. 1 a 3 vodního zákona]


19.10.2018

Výklad č. 59 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Charakter vody ve vodním díle - náhonu [k ustanovení § 43 odst. 1, 2 vodního zákona]


16.4.2018

Výklad č. 64 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži [k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona]


19.10.2018

Výklad č. 90 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 97 KB)

Vodní díla na ohlášení [k § 15a vodního zákona]


16.4.2018

Výklad č. 92 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 95 KB)

Správa drobného vodního toku po smrti nebo zániku osoby určené správcem [k § 48 odst. 2 vodního zákona].


31.1.2007

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Individuální zásobování domácností pitnou vodou
[k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.]  


4.8.2004

Výklad č. 13 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 141 KB)

Povinnosti vlastníků pozemků koryt vodních toků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona
[k ustanovení § 50 písm. c) vodního zákona]