přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
19.2.2007

Výklad č. 75 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 105 KB)

Prodloužení doby platnosti povolení k odběru vod z historických studní
[k ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona] 


16.7.2007

Výklad č. 77 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Lhůta pro podání žádosti o prodloužení platnosti povolení zanikajících k 1. 1. 2008
[k článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb. a § 9 odst. 5 vodního zákona] 


16.7.2007

Výklad č. 79 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami podaná po lhůtě
[k § 9 odst. 4 a 5 vodního zákona]


19.5.2008

Výklad č. 82 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 130 KB)

Vodní tok zaústěný do kanalizace
[k § 43 vodního zákona]   


30.1.2009

Výklad č. 84 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 125 KB)

Společné řízení 
[k § 115 odst. 11 vodního zákona a § 140 správního řádu] 


30.1.2009

Výklad č. 86 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 178 KB)

Vyloučení zkráceného stavební řízení pro stavby vodních děl 
[k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 117 odst. 1 stavebního zákona] 


28.1.2020

Výklad č. 85 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Žádost o stavební povolení vodního díla – doklady k pozemku [k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 110 odst. 1 písm. a) stavebního zákona]


28.1.2020

Výklad č. 60 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 143 KB)

Jednoduchá zařízení k ochraně jednotlivých pozemků a staveb proti škodlivým účinkům podzemních vod [k ustanovení § 55 odst. 2 vodního zákona]

zobrazit po