přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
11.8.2004

Výklad č. 36 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Pozorovací vrt umístěný na cizím pozemku
[k ustanovení § 21 a § 55 vodního zákona]   


25.9.2004

Výklad č. 38 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
[k ustanovení § 127 odst. 6 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 39 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)

Prodloužení stávajícího povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu
[k ustanovení § 9 odst. 5) a 6) vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 42 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Otázka, zda může vodoprávní úřad rozhodnout v rozporu se stanoviskem dotčeného orgánu státní správy
[k ustanovení § 15 odst. 6 písm. a) vodního zákona]


28.3.2018

Výklad č. 46 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)

Zneškodňování odpadních vod z ČOV rozstřikem [k § 55 a § 8 vodního zákona]


7.9.2005

Výklad č. 56 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 140 KB)

Vyloučení občanského sdružení z vodoprávního řízení
[k ustanovení § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona]    


7.9.2005

Výklad č. 58 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 141 KB)

Specifikace žádostí občanských sdružení z hlediska místa a předmětu řízení
[k ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona]


18.9.2005

Výklad č. 63 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Zrušení povolení k nakládání s vodami při porušení povinnosti podle ustanovení § 101 vodního zákona
[k ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) a § 101 vodního zákona]


16.1.2006

Výklad č. 68 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Udílení pokut za opakované porušení povinností stanovených vodním zákonem
[k ustanovení § 123 odst. 1 vodního zákona] 


28.2.2006

Výklad č. 69 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Chov ryb prováděný za jiným účelem než podnikání
[k ustanovení § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm a) bodu 5 vodního zákona] 

zobrazit po