přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
4.8.2004

Výklad č. 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Vodní díla -  vrty zasahující do podzemních vod sloužící pro využívání jejich energetického potenciálu pomocí vytlačovaných přenosných médií 
[k ustanovení § 55 vodního zákona]  


4.8.2004

Výklad č. 5 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Pojem "nezměněné podmínky, za kterých bylo vydáno povolení k nakládání s vodami"
[k ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 14 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Nemožnost prominutí penále vzniklého pozdní úhradou faktur za odběr povrchové vody
[k ustanovení § 101 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Lhůta pro oznámení nesouhlasu vlastníků pozemků s přechodem vlastnictví podrobného odvodňovacího zařízení ve vlastnictví státu umístěného na cizím pozemku
[k ustanovení § 126 odst. 3 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 22 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Poplatek za odběr důlních vod čerpaných za účelem ochrany důlního prostoru před zatopením
[k ustanovení § 4 odst. 2, § 88, § 101 a § 127 odst. 8 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 27 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Územní ochrana výhledových vodních nádrží
[k ustanovení § 127 odst. 15 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 28 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Souhlas vodoprávního úřadu a stavebně-právní předpisy
[k ustanovení § 17 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 29 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)

Příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování po účinnosti zákona č. 20/2004 Sb.
[k ustanovení § 107 písm. j) a t) vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 30 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Dokončení dosud neskončených vodoprávních řízení po účinnosti vodního zákona
[k ustanovení § 127 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 32 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Nakládání s důlními vodami pro vlastní potřebu těžební organizace
[k ustanovení § 127 odst. 7 a § 4 odst. 2 vodního zákona]


11.8.2004

Výklad č. 36 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Pozorovací vrt umístěný na cizím pozemku
[k ustanovení § 21 a § 55 vodního zákona]   


25.9.2004

Výklad č. 38 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
[k ustanovení § 127 odst. 6 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 39 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)

Prodloužení stávajícího povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu
[k ustanovení § 9 odst. 5) a 6) vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 42 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Otázka, zda může vodoprávní úřad rozhodnout v rozporu se stanoviskem dotčeného orgánu státní správy
[k ustanovení § 15 odst. 6 písm. a) vodního zákona]


28.3.2018

Výklad č. 46 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)

Zneškodňování odpadních vod z ČOV rozstřikem [k § 55 a § 8 vodního zákona]


7.9.2005

Výklad č. 56 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 140 KB)

Vyloučení občanského sdružení z vodoprávního řízení
[k ustanovení § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona]    


7.9.2005

Výklad č. 58 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 141 KB)

Specifikace žádostí občanských sdružení z hlediska místa a předmětu řízení
[k ustanovení § 115 odst. 6 vodního zákona]


18.9.2005

Výklad č. 63 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Zrušení povolení k nakládání s vodami při porušení povinnosti podle ustanovení § 101 vodního zákona
[k ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) a § 101 vodního zákona]


16.1.2006

Výklad č. 68 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Udílení pokut za opakované porušení povinností stanovených vodním zákonem
[k ustanovení § 123 odst. 1 vodního zákona] 


28.2.2006

Výklad č. 69 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Chov ryb prováděný za jiným účelem než podnikání
[k ustanovení § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm a) bodu 5 vodního zákona] 

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední