přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
4.8.2004

Výklad č. 20 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Odškodnění vlastníků pozemků, které se staly po povodni korytem vodního toku nebo byly původním korytem vodního toku
[k ustanovení § 45 vodního zákona]   


4.8.2004

Výklad č. 19 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Likvidace srážkových vod ze střech a zpevněných ploch u individuálních rodinných domů
[k ustanovení § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 18 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Stanovení minimálního zůstatkového průtoku pro již povolená nakládání s vodami
[k ustanovení § 12 vodního zákona]   


4.8.2004

Výklad č. 17 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Pojem "zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu"
[k ustanovení § 2 odst. 1 písm. v) bod 6 vyhlášky č. 195/2002 Sb.] 


4.8.2004

Výklad č. 16 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Koryto zatrubněného vodního toku
[k ustanovení § 44 a § 55 vodního zákona]   


23.9.2019

Výklad č. 13 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 346 KB)

Povinnosti vlastníků pozemků koryt vodních toků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona [k ustanovení § 50 písm. c) vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 12 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Závazné stanovisko orgánů ochrany přírody ve vztahu k činnostem při správě vodních toků
[k ustanovení § 14 odst. 2, § 43 a § 47 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 11 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Oprávnění k projektování staveb studní
[k ustanovení § 15 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 10 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Nezpoplatněné odebrané množství povrchové vody
[k ustanovení § 101 vodního zákona]    


3.1.2018

Výklad č. 9 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Odběr podzemních vod za účelem chlazení
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) a c) vodního zákona]   

zobrazit po