přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
27.9.2005

Výklad č. 67 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Zánik podstatné části vodního díla umožňující nakládání s vodami
[k ustanovení § 15 odst. 7 vodního zákona]  


24.9.2005

Výklad č. 66 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Opatření k odstranění zjištěných závad
[k ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona]


13.2.2018

Výklad č. 64 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona]


5.10.2005

Výklad č. 62 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 111 KB)

Pojem "pozemek sousedící s vodním dílem"
[k ustanovení § 60 odst. 1 vodního zákona] 


19.3.2018

Výklad č. 59 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Charakter vody ve vodním díle - náhonu
[k ustanovení § 43 odst. 1, 2 vodního zákona]  


7.9.2005

Výklad č. 57 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
[k ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona]  


19.3.2018

Výklad č. 55 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Pojem "vodní nádrž"
[k ustanovení § 55 odst. 1 a 3 vodního zákona]  


22.8.2005

Výklad č. 54 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 111 KB)

Revize manipulačních řádů
[k ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona] 


2.6.2014

Výklad č. 53 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Rozhodování v pochybnostech, zda jde o vodní dílo
[k § 55 odst. 3 vodního zákona]


22.8.2005

Výklad č. 52 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Věcná příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování ve věci VD Rozkoš
[k ustanovení § 107 písm. m), t), u), v) vodního zákona] 

zobrazit po