přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
20.10.2010

Výklad č. 87 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 149 KB)

Určení správcem drobného vodního toku organizační složku státu nebo státní podnik
[k § 48 odst. 2 vodního zákona]


30.1.2009

Výklad č. 85 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Žádost o stavební povolení vodního díla – doklady k pozemku 
[k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 110 odst. 1 písm. a) stavebního zákona]


19.5.2008

Výklad č. 83 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Užívání důlních vod
[k § 4 odst. 2 vodního zákona a  § 40 odst. 2 písm. a) a b) horního zákona]   


29.1.2008

Výklad č. 81 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 88 KB)

Obnova vodního díla v korytě vodního toku, k němuž se váže povinnost jej strpět
[§ 50 písm. c) vodního zákona]  


30.3.2007

Výklad č. 76 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 105 KB)

Historická studna u nemovitosti ve vlastnictví právnické osoby
[k článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb.]


23.9.2019

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 584 KB)

Individuální zásobování domácností pitnou vodou [k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.]


13.10.2006

Výklad č. 73 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami
[k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 


19.5.2006

Výklad č. 72 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Zánik povolení k odběru povrchové vody pro energetické využití v MVE pravomocné před 1. 1. 2002
[k článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 


19.5.2006

Výklad č. 71 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Druh nakládání s vodami u malých vodních elektráren
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona]


28.3.2006

Výklad č. 70 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Povolení k odběru vod z historických studní po 1. 1. 2008
[k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. a ustanovení § 88 vodního zákona] 

zobrazit po