přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
4.8.2004

Výklad č. 20 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Odškodnění vlastníků pozemků, které se staly po povodni korytem vodního toku nebo byly původním korytem vodního toku
[k ustanovení § 45 vodního zákona]   


4.8.2004

Výklad č. 19 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Likvidace srážkových vod ze střech a zpevněných ploch u individuálních rodinných domů
[k ustanovení § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 18 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Stanovení minimálního zůstatkového průtoku pro již povolená nakládání s vodami
[k ustanovení § 12 vodního zákona]   


4.8.2004

Výklad č. 17 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Pojem "zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu"
[k ustanovení § 2 odst. 1 písm. v) bod 6 vyhlášky č. 195/2002 Sb.] 


4.8.2004

Výklad č. 16 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Koryto zatrubněného vodního toku
[k ustanovení § 44 a § 55 vodního zákona]   


23.9.2019

Výklad č. 13 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 346 KB)

Povinnosti vlastníků pozemků koryt vodních toků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona [k ustanovení § 50 písm. c) vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 12 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Závazné stanovisko orgánů ochrany přírody ve vztahu k činnostem při správě vodních toků
[k ustanovení § 14 odst. 2, § 43 a § 47 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 11 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Oprávnění k projektování staveb studní
[k ustanovení § 15 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 10 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Nezpoplatněné odebrané množství povrchové vody
[k ustanovení § 101 vodního zákona]    


3.1.2018

Výklad č. 9 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Odběr podzemních vod za účelem chlazení
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) a c) vodního zákona]   


4.8.2004

Výklad č. 7 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)

Možnost ukončení odběru podzemních vod z vodních zdrojů k žádosti oprávněného
[k ustanovení § 12 písm d) a § 11 odst. 4 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 6 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Úhrady nákladů za poskytování specializované ochrany území před povodněmi
[k ustanovení § 47 odst. 2, § 53 a § 59 vodního zákona]   


3.1.2018

Výklad č. 4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 737 KB)

Odstraňování předmětů zachycených na stavbách a zařízeních v korytech vodních toků
[k ustanovení § 52 vodního zákona]  


4.8.2004

Výklad č. 3 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 111 KB)

Forma vyhrazení si práva vyjadřovat se nebo rozhodovat
[k ustanovení § 107 písm a) a písm g) vodního zákona]  


4.8.2004

Výklad č. 1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Pojem "lokalita"
[k ustanovení § 101 odst. 2 vodního zákona]

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2