přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
11.8.2004

Výklad č. 37 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Povolení k nakládání s vodami ve vazbě na stanovené povrchové vody využívané ke koupání
[k ustanovení § 8 a § 34 vodního zákona]    


4.8.2004

Výklad č. 35 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)

Zrušení platného povolení nakládání s vodami
[k ustanovení § 55 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 34 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Stanovení způsobu a podmínek vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
[k ustanovení § 107 písm. h) vodního zákona]  


4.8.2004

Výklad č. 33 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Pojem "průtočné chlazení parních turbín"
[k ustanovení § 101 odst. 3 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 31 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Forma žádosti o zrušení platného povolení nakládání s vodami, povolení k odvádění nastoupaných podzemních vod po ukončení jejich odběru
[k ustanovení § 8 a § 12 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 26 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Platby měsíčních záloh za odebrané množství podzemní vody limitované v povolení k nakládání s vodami hodnotou uvedenou v litrech za sekundu
[k ustanovení § 88 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 25 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 122 KB)

Otázka sdílení nákladů na stavbu a provoz protipovodňové hráze ve vztahu k pojmu "údržba vodního díla"
[k ustanovení § 57 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 24 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Vztah nakládání s vodami k rekonstrukci příslušného jezu
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 23 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 112 KB)

Charakter kalových polí u objektů cukrovarů
[k ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 21 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Absence povinnosti podílet se na úhradě nákladů na údržbu rybníka vlastníkem vodní elektrárny do celkového výkonu výrobny 10 MWe
[k ustanovení § 57 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 20 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Odškodnění vlastníků pozemků, které se staly po povodni korytem vodního toku nebo byly původním korytem vodního toku
[k ustanovení § 45 vodního zákona]   


4.8.2004

Výklad č. 19 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Likvidace srážkových vod ze střech a zpevněných ploch u individuálních rodinných domů
[k ustanovení § 6 odst. 1 a § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 18 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Stanovení minimálního zůstatkového průtoku pro již povolená nakládání s vodami
[k ustanovení § 12 vodního zákona]   


4.8.2004

Výklad č. 17 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Pojem "zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu"
[k ustanovení § 2 odst. 1 písm. v) bod 6 vyhlášky č. 195/2002 Sb.] 


4.8.2004

Výklad č. 16 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Koryto zatrubněného vodního toku
[k ustanovení § 44 a § 55 vodního zákona]   


23.9.2019

Výklad č. 13 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 346 KB)

Povinnosti vlastníků pozemků koryt vodních toků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona [k ustanovení § 50 písm. c) vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 12 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Závazné stanovisko orgánů ochrany přírody ve vztahu k činnostem při správě vodních toků
[k ustanovení § 14 odst. 2, § 43 a § 47 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 11 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 127 KB)

Oprávnění k projektování staveb studní
[k ustanovení § 15 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 10 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Nezpoplatněné odebrané množství povrchové vody
[k ustanovení § 101 vodního zákona]    


3.1.2018

Výklad č. 9 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Odběr podzemních vod za účelem chlazení
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) a c) vodního zákona]   

zobrazit po