přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
27.9.2005

Výklad č. 67 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Zánik podstatné části vodního díla umožňující nakládání s vodami
[k ustanovení § 15 odst. 7 vodního zákona]  


24.9.2005

Výklad č. 66 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Opatření k odstranění zjištěných závad
[k ustanovení § 110 odst. 1 vodního zákona]


13.2.2018

Výklad č. 64 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Účelové rybářské hospodaření na vodárenské nádrži
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 4 vodního zákona]


5.10.2005

Výklad č. 62 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 111 KB)

Pojem "pozemek sousedící s vodním dílem"
[k ustanovení § 60 odst. 1 vodního zákona] 


19.3.2018

Výklad č. 59 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Charakter vody ve vodním díle - náhonu
[k ustanovení § 43 odst. 1, 2 vodního zákona]  


7.9.2005

Výklad č. 57 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí
[k ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona]  


19.3.2018

Výklad č. 55 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Pojem "vodní nádrž"
[k ustanovení § 55 odst. 1 a 3 vodního zákona]  


22.8.2005

Výklad č. 54 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 111 KB)

Revize manipulačních řádů
[k ustanovení § 115 odst. 17 vodního zákona] 


2.6.2014

Výklad č. 53 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 110 KB)

Rozhodování v pochybnostech, zda jde o vodní dílo
[k § 55 odst. 3 vodního zákona]


22.8.2005

Výklad č. 52 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Věcná příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování ve věci VD Rozkoš
[k ustanovení § 107 písm. m), t), u), v) vodního zákona] 


17.8.2005

Výklad č. 51 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Souběh žádostí více žadatelů o povolení k nakládání s povrchovými vodami
[k ustanovení § 8 odst. 1 vodního zákona]  


20.7.2005

Výklad č. 50 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Působnost krajských úřadů rozhodovat o ochranných pásmech vodních zdrojů
[k ustanovení § 107 písm. u) vodního zákona]


16.5.2005

Výklad č. 49 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci pořizované obcemi s rozšířenou působností
[k ustanovení § 126 odst 6 vodního zákona] 


24.3.2005

Výklad č. 48 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Příslušnost rozhodování ve věci zdrží
[k ustanovení § 106 vodního zákona]


24.3.2005

Výklad č. 47 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Ukončení odběru z vlastního zdroje s účelovou podmínkou dodávat přebytek vody pro náhradní zásobování
[k ustanovení § 8 vodního zákona]


3.2.2005

Výklad č. 45 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Zálohové hlášení za odběr podzemních vod, jehož povolení nepřesahuje 6000 m3.rok-1 a zároveň 500 m3.měsíc-1
[k ustanovení § 88 vodního zákona]   


3.2.2005

Výklad č. 44 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Provádění hydrogeologického průzkumu
[k ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) a § 15 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 43 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Nakládání s podzemními vodami při těžbě zemního plynu
[k ustanovení § 8 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 41 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Povinnosti vlastníků vodních děl
[k ustanovení § 59 vodního zákona] 


3.2.2005

Výklad č. 40 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Údržba travních porostů vlastníky pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků
[k ustanovení § 50 písm. b) vodního zákona]  

zobrazit po