přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
26.11.2019

Výklad č. 97 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 407 KB)

Povinnosti vlastníků pozemků strpět na nich vodní dílo vybudované před účinností vodního zákona [k § 59a vodního zákona]


13.2.2018

Výklad č. 96 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Povinnosti správce vodního toku a povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků [k § 47 odst. 2 písm. b) a k § 50 písm. b) vodního zákona]


26.8.2013

Výklad č. 95 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 46 KB)

Možnost státního podniku Povodí provádět technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly I. a II. kategorie spravovaných jiným státním podnikem Povodí [k § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů]


26.11.2012

Výklad č. 94 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 50 KB)

Prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu [§ 9 odst. 6 vodního zákona]


9.1.2012

Výklad č. 93 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 105 KB)

Souhlas a závazné stanovisko podle vodního zákona [k § 17 a § 104 odst. 9 vodního zákona]


13.2.2018

výklad č. 92 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Správa drobného vodního toku po smrti nebo zániku osoby určené správcem
[k § 48 odst. 2 vodního zákona]


13.5.2011

Výklad č. 91 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 84 KB)

Charakter vod ve štěrkovištích
[k § 4 odst. 2 vodního zákona]


19.10.2018

Výklad č. 90 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 707 KB)

Vodní díla na ohlášení
[k § 15a vodního zákona]


3.2.2011

Výklad č. 89 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 158 KB)

Lhůta pro podání žádosti o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně
[k § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 203/2009 Sb.]


20.10.2010

Výklad č. 88 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

Správcovství drobného vodního toku, ke kterému nebyl určen správce, ústícího do jiného vodního toku za hranicemi České republiky
[k § 48 odst. 4 vodního zákona]


20.10.2010

Výklad č. 87 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 149 KB)

Určení správcem drobného vodního toku organizační složku státu nebo státní podnik
[k § 48 odst. 2 vodního zákona]


30.1.2009

Výklad č. 85 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Žádost o stavební povolení vodního díla – doklady k pozemku 
[k § 15 odst. 1 vodního zákona a § 110 odst. 1 písm. a) stavebního zákona]


19.5.2008

Výklad č. 83 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Užívání důlních vod
[k § 4 odst. 2 vodního zákona a  § 40 odst. 2 písm. a) a b) horního zákona]   


29.1.2008

Výklad č. 81 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 88 KB)

Obnova vodního díla v korytě vodního toku, k němuž se váže povinnost jej strpět
[§ 50 písm. c) vodního zákona]  


30.3.2007

Výklad č. 76 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 105 KB)

Historická studna u nemovitosti ve vlastnictví právnické osoby
[k článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb.]


23.9.2019

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 584 KB)

Individuální zásobování domácností pitnou vodou [k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.]


13.10.2006

Výklad č. 73 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Zánik platnosti povolení k nakládání s vodami
[k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 


19.5.2006

Výklad č. 72 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Zánik povolení k odběru povrchové vody pro energetické využití v MVE pravomocné před 1. 1. 2002
[k článku II. odst. 2 zákona č. 20/2004 Sb.] 


19.5.2006

Výklad č. 71 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 119 KB)

Druh nakládání s vodami u malých vodních elektráren
[k ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 vodního zákona]


28.3.2006

Výklad č. 70 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 124 KB)

Povolení k odběru vod z historických studní po 1. 1. 2008
[k článku II. bodu 2 zákona č. 20/2004 Sb. a ustanovení § 88 vodního zákona] 

zobrazit po