přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Semináře s vodoprávními úřady

Nedílnou, a již i tradiční součástí metodického vedení vodoprávních úřadů ze strany Ministerstva zemědělství jsou každoroční pracovní setkání se zástupci vodoprávních úřadů (obecních i krajských) za účasti předních odborníků na vybrané otázky týkající se státní správy ve vodním hospodářství.

Cílem semináře je seznámit především pracovníky vodoprávních úřadů s aktuálními problémy, novými přístupy a výklady z vodohospodářské oblasti. Sledovaným účelem je zajištění řádného výkonu vodohospodářské agendy, včetně provádění vodoprávního řízení na odpovídající úrovni a se znalostí posledního (nejen legislativního) vývoje v dané oblasti. V rámci jednání je rovněž poskytnut prostor pro diskusi nad aktuálními tématy navrženými samotnými účastníky. Zájem o tento seminář potvrzuje dlouhodobě vysoká účast ze strany vodoprávních úřadů (cca 260 účastníků).


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
9.11.2011

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2011

Tradiční pracovní setkání v hotelu Medlov - prezentace z tohoto semináře.


24.11.2010

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - září 2010

Tradiční pracovní setkání v hotelu Medlov - prezentace z tohoto semináře.


V. Světové fórum o vodě - Istanbul 2009 PPT Otevírá se do nového okna. (PPT, 24 MB)

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2