přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rybářství a rybníkářství

Rybářství v České republice je možno rozčlenit na produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech.

Více >


zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2
30.6.2016

Tabulky pro předkládání statistických údajů rybníkářů a uživatelů rybářských revírů XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 187 KB)

Veřejnosti jsou k dispozici tabulky, které umožňují předkládat evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, olovu ryb na udici podle § 3 a evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském výsledku podle § 11 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., v platném znění, tak jak je požadována ve smyslu platného znění prováděcí vyhlášky.

Rybníkář předkládá:

 • podle § 2 odst. 1 platné prováděcí vyhlášky jsou předepsány tabulky A až D z Přílohy č. 1
 • podle § 2 odst. 2 platné prováděcí vyhlášky je předepsána ještě tabulka F z Přílohy č. 1
 • Upozornění:
  Tabulka E
  je předkládána podle § 2 odst. 1 platné prováděcí vyhlášky jen na základě vyžádání ze strany příslušného rybářského orgánu

Uživatel rybářského revíru předkládá:

 • podle § 8 platné prováděcí vyhlášky je předepsána tabulka A  z Přílohy č. 1 (identifikace subjektu) a tabulka z Přílohy č. 5.

 

Revize dne 30.6.2016.


30.6.2016

Rybářský hospodář - ustanovení a odvolání

Žadatelům o ustanovení nebo odvolání rybářského hospodáře nebo zástupce rybářského hospodáře je zde k dispozici formulář, který žadatel - uživatel rybářského revíru předkládá příslušnému rybářskému orgánu podle § 19 až 24 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.


30.6.2016

Informace pro dovozce produktů rybolovu do Společenství/ČR

Nařízení Rady 1005/2008/ES a nařízení Komise 1010/2009 týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v mořích.


30.6.2016

Novela zákona o rybářství - rybářské lístky

Novela zákona o rybářství - informace.


30.6.2016

Společná rybářská politika DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 41 KB)

Historie a vývoj Společné rybářské politiky a její aktuální stav.


30.6.2016

Stanovisko k vydávání duplikátů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Stanovisko k vydávání duplikátů loveckého a rybářského lístku

Revize ke dni 30.6.2016.


30.6.2016

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 305 KB)

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince

Revize ke dni 30.6.2016.


6.12.2006

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod - 2006

Studie Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.

zobrazit po
 • první
 • předchozí
 • 1
 • 2