přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rybářství a rybníkářství

Rybářství v České republice je možno rozčlenit na produkční rybářství a hospodaření v rybářských revírech.

Více >


zobrazit po
  • 1


25.1.2021

Platné právní předpisy EU

Právní předpisy EU.


25.1.2021

Aktuálně platné právní předpisy

Právní předpisy ČR.


25.1.2021

Oznámení - společná emailová adresa

Společná emailová adresa pro hlášení rybářských zkoušek.


1.1.2021

Vratka daně z nafty spotřebované při provádění hospodaření v lese a v rybníkářství

Od 1. července 2017 je poskytována vratka části spotřební daně zaplacené v ceně nafty, která je spotřebována při provádění hospodaření v lese nebo v rybníkářství.


23.10.2020

Kritéria pro výběrová řízení na rybářské revíry DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 83 KB)

Kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení výkonu rybářského práva ve výběrovém řízení dle Směrnice ministra zemědělství č. 4/2020 ze dne 8. 10. 2020.


Strategické cíle rybářství do roku 2030

Svou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století. Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.


30.6.2016

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele

Informace pro produkční rybáře, výrobce, zpracovatele a obchodníky s ohledem na produkty rybolovu a akvakultury.


30.6.2016

Sazebník pro stanovení hodnoty ryb PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 153 KB)

Hodnoty ryb ulovených při neoprávněném lovu (pytláctví).


30.6.2016

Tabulky pro předkládání statistických údajů rybníkářů a uživatelů rybářských revírů XLS Otevírá se do nového okna. (XLS, 187 KB)

Veřejnosti jsou k dispozici tabulky, které umožňují předkládat evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, olovu ryb na udici podle § 3 a evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském výsledku podle § 11 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., v platném znění, tak jak je požadována ve smyslu platného znění prováděcí vyhlášky.

Rybníkář předkládá:

  • podle § 2 odst. 1 platné prováděcí vyhlášky jsou předepsány tabulky A až D z Přílohy č. 1
  • podle § 2 odst. 2 platné prováděcí vyhlášky je předepsána ještě tabulka F z Přílohy č. 1
  • Upozornění:
    Tabulka E
    je předkládána podle § 2 odst. 1 platné prováděcí vyhlášky jen na základě vyžádání ze strany příslušného rybářského orgánu

Uživatel rybářského revíru předkládá:

  • podle § 8 platné prováděcí vyhlášky je předepsána tabulka A  z Přílohy č. 1 (identifikace subjektu) a tabulka z Přílohy č. 5.

 

Revize dne 30.6.2016.


30.6.2016

Rybářský hospodář - ustanovení a odvolání

Žadatelům o ustanovení nebo odvolání rybářského hospodáře nebo zástupce rybářského hospodáře je zde k dispozici formulář, který žadatel - uživatel rybářského revíru předkládá příslušnému rybářskému orgánu podle § 19 až 24 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů.


30.6.2016

Informace pro dovozce produktů rybolovu do Společenství/ČR

Nařízení Rady 1005/2008/ES a nařízení Komise 1010/2009 týkající se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu v mořích.


30.6.2016

Novela zákona o rybářství - rybářské lístky

Novela zákona o rybářství - informace.


30.6.2016

Společná rybářská politika DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 41 KB)

Historie a vývoj Společné rybářské politiky a její aktuální stav.


30.6.2016

Stanovisko k vydávání duplikátů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 104 KB)

Stanovisko k vydávání duplikátů loveckého a rybářského lístku

Revize ke dni 30.6.2016.


30.6.2016

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 305 KB)

Vydávání loveckých a rybářských lístků pro cizince

Revize ke dni 30.6.2016.


6.12.2006

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod - 2006

Studie Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.

zobrazit po
  • 1