přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace k řešení škod způsobených povodní

Informace budou průběžně doplňovány.

Metodický pokyn pro zemědělce

Přílohy


18.11.2013

Kompenzace za škody vzniklé v lesním hospodářství a myslivosti po povodních v červnu 2013

V období od 22. listopadu 2013 do 12. prosince 2013 mohou vlastníci lesů, fyzické nebo právnické osoby zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin a uživatelé honiteb, jejichž majetky byly poškozeny červnovými povodněmi, požádat o dotace na zmírnění škod.


8.10.2013

Kompenzace za škody vzniklé v zemědělství po povodních v červnu 2013

V období od 7. října 2013 do 25. října 2013 mohou zemědělské subjekty, které byly poškozeny červnovými povodněmi, požádat o dotace na zmírnění škod.


13.6.2013

Ministr Bendl v rámci pomoci obětem povodní schválil prodloužení příjmu žádostí o podporu při obnově lesa v rámci PRV

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl v zájmu pomoci obětem povodní schválil zpřesnění Pravidel pro poskytnutí podpory v rámci obnovy lesního potenciálu po kalamitách a podpory společenských funkcí lesů. V praxi to znamená prodloužení 19. kola příjmu žádostí o podporu u podopatření II.2.4.1. do 31. 10. 2013. Rozdělovat se bude zhruba 417 milionů korun.


10.6.2013

Finanční sbírka Českého svazu chovatelů masného skotu pro poškozené povodněmi

Informace pro chovatele postižené povodněmi i případné dárce.


7.6.2013

Seznam kontaktů pro žádost o náhradu za škody způsobené povodní na zvířatech

Seznam kontaktních osob, které určí zemědělci žádajícímu Státní zemědělský intervenční fond o náhradu za veterinární škody konkrétního inspektora Státní veterinární správy. Ten potom vzniklé škody posoudí.


7.6.2013

Kontroly povodněmi zasažených zemědělců budou odloženy

TZ Státní rostlinolékařské správy - V souvislosti s ničivými povodněmi, které zasáhly velkou část území České republiky, budou odloženy všechny naplánované kontroly, které provádí Státní rostlinolékařská správa.


6.6.2013

Rámcový metodický pokyn pro zjišťování povodňových škod na území ČR

Metodický pokyn stanovuje systémové postupy pro zjišťování a vyčíslování škod následkem povodní na území ČR v rezortu Ministerstva zemědělství.


6.6.2013

Kontaktní adresy na asanační podniky v ČR

Seznam asanačních podniků, kde se tzv. neškodně odstraňují odpady živočišného původu a těla uhynulých zvířat


6.6.2013

Chovatelům můžeme pomoci ještě více

Chovatelé hospodářských zvířat se mohou spolehnout na účinnou pomoc veterinářů nejen při záchraně zvířat před povodněmi, ale i při jejich návratu, byla-li evakuována. Jde totiž o to, že je třeba zkontrolovat, zda nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost vodních zdrojů, popřípadě uloženého krmiva. Vyplavení odpadů, kontaminace ropnými látkami apod., to vše je nebezpečné.