přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Časový plán a program prací pro zpracování plánů oblastí povodí

1.1.2006

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, na Portálu veřejné správy.

Povodí Labe, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajským úřadem Libereckého kraje, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina, Magistrátem hlavního města Prahy a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.pla.cz/planet/projects/planovaniov/hlavni.aspx.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horní Vltavy k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.pvl.cz/planovani-oblasti-vod/horni-vltava.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Berounky ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem Karlovarského kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Berounky k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.pvl.cz/planovani-oblasti-vod/berounka.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.pvl.cz/planovani-oblasti-vod/dolni-vltava.

Povodí Ohře, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, Krajským úřadem Karlovarského kraje, Krajským úřadem Libereckého kraje, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.poh.cz.

Povodí Moravy, s.p., jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Moravy, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Krajským úřadem Olomouckého kraje, Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajským úřadem Zlínského kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Moravy k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.pmo.cz.

Povodí Moravy, s.p., jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Dyje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina, Krajským úřadem Olomouckého kraje, Krajským úřadem Pardubického kraje, Krajským úřadem Zlínského kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Dyje k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.pmo.cz.

Povodí Odry, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Odry ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Krajským úřadem Olomouckého kraje a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 1 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Časový plán a program prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Odry k připomínkám. Podrobné informace jsou k dispozici na adrese: http://www.pod.cz/plan-oblasti-povodi-Odry/0-uvod/0-2.html#0_2_1_1.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem