přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Publikace v oblasti

Literatura, zaměřena převážně na vodohospodářskou problematiku je jednoznačným obsahem kategorie, ve které se právě nalézáte. A co vše zde lze najít?

Modré zprávy  – jednotlivé ročenky s názvem Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky, které Ministerstvo zemědělství vydává již od roku 1997 a na internetu MZe je zařazována již od roku 1998. Tato publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva" podává široké i odborné veřejnosti podrobný přehled o stavu vodního hospodářství České republiky v jednotlivých letech a informuje čtenáře o konkrétním hospodaření s vodou a využívání vodních zdrojů.

Vodovody a kanalizace České republiky

Ostatní zde jsou zařazeny další velmi kvalitní a zajímavé příspěvky s vodní tématikou jako je například publikace s názvem Voda a katastrofy, Voda v ČR do kapsy, Informační systém VODA České republiky a mnoho dalších.  ročenka, která je vydávána Ministerstvem zemědělství od roku 1997 a poskytuje čtenáři základní údaje o stavu v zásobování pitnou vodou z veřejných vodovodů, odkanalizování a čištění městských odpadních vod v České republice.