přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Veřejné projednání SEA k Národnímu plánu povodí Labe, Národnímu plánu povodí Odry a Národnímu plánu povodí Dunaje

9.10.2015

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, si Vás dovolují pozvat na veřejné projednání návrhu koncepcí „Národní plán povodí Labe“, „Národní plán povodí Odry“ a „Národní plán povodí Dunaje“.

Veřejné projednání se uskuteční v rámci procesu posuzování vlivů výše uvedených koncepcí na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. V rámci veřejného projednání budou představeny návrhy národních plánů povodí a dokumentace vyhodnocení vlivů národních plánů povodí na životní prostředí.

Místo a datum konání, společně s odkazem na informační systém SEA, ve kterém jsou dle požadavků zákona v průběhu procesu SEA povinně zveřejňovány příslušné dokumenty, naleznete v přiložených pozvánkách.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem