přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Magdeburský seminář o ochraně vod 2018

Datum: 18.10.2018  9:30 – 19.10.2018  23:00
Místo konání: Hotel Duo, Teplická 469, Praha 9
Tématické zaměření akce: vodní hospodářství
Cílová skupina: vodohospodáři
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
Magdeburský seminář o ochraně vod 2018


Tématem letošního Magdeburského semináře bude

SUCHO A POŽADAVKY NA UŽÍVÁNÍ VOD V POVODÍ LABE

 • příčiny sucha, hydrologie, klimatologie
 • retence vody v krajině
 • nedostatek vody (užívání vod, management a technická opatření)
 • zásobování vodou
 • recyklace vody
 • kvalita vody

 

Místo konání: Hotel Duo, Teplická 492, 190 00 Praha 9, www.hotelduo.cz

Exkurze: 19. 10. 2018 odpoledne. Exkurze jsou pro přihlášené zdarma, je zajištěna doprava a odborný výklad včetně tlumočení do němčiny.

Jsou připraveny 4 typy exkurzí na území hlavního města Prahy:

 1. Úpravna vody v Podolí

 2. Ústřední čistírna odpadních vod

 3. Vodní elektrárna Štvanice + komora

 4. Protipovodňová opatření v Praze – projížďka lodí po Vltavě

 

Hlavní pořadatel semináře: Povodí Vltavy, státní podnik

ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL), Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a akciovou společností Pražské vodovody a kanalizace

 

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem