přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
5.5.2011

Vyhláška č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 274 KB)

Dne 12. dubna 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, která nabyla účinnosti 27. dubna 2011. Vyhláška reaguje na vypuštění povinnosti měření jakosti povrchových a podzemních vod při jejich odběru novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. (tím došlo i ke změně názvu vyhlášky na „vyhláška o způsobu a četnosti měření množství vody“).


24.3.2011

Výklad č. 74 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 399 KB)

Vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace jedná-li se o provozování v rámci zkušebního provozu
[k § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích]


24.3.2011

Výklad č. 11 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dvousložková cena ve vztahu k nevyužívaným přípojkám
[k § 8 odst. 13 a 14 zákona o vodovodech a kanalizacích]


11.3.2011

Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1023 KB)

Dne 8. března 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, která nabývá účinnosti dnem 15. března 2011. Vyhláška vymezuje útvary povrchových vod pro účely zjišťování a hodnocení stavu těchto vod a zpracování plánů povodí.


18.2.2011

Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Dne 17. února 2011 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb., které nabývá účinnosti 4. března 2011. Nařízení vlády reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. (§ 15a, § 38 a § 39) a upravuje zejména kategorizaci ohlašovaných výrobků pro vypouštění do vod povrchových nebo nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod a podmínky jejich použití.


18.2.2011

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 695 KB)

Dne 17. února 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, která nabývá účinnosti 4. března 2011. Vyhláška s ohledem na novou úpravu plánování v oblasti vod v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb. ruší vyhlášku č. 142/2005 Sb. a podrobně upravuje proces zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik.


3.2.2011

Výklad č. 89 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 158 KB)

Lhůta pro podání žádosti o náhradu škody způsobené řízeným rozlivem povodně
[k § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 203/2009 Sb.]


26.1.2011

Vodovody a kanalizace České republiky 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Nová publikace Ministerstva zemědělství, která přináší údaje převážně ekonomického charakteru v rámci oboru vodovodů a kanalizací.


12.1.2011

Zemědělcům postiženým loňskými jarními a letními povodněmi pomůže téměř osmdesát milionů korun

Tisková zpráva – Celkem 79 milionů korun dotací mohou využít zemědělci na zmírnění škod, které způsobily na zemědělském majetku povodně v květnu a červnu 2010 a následně v srpnu 2010. Ministerstvo zemědělství úspěšně dokončilo notifikační proceduru a Evropská komise schválila programy podpor. Příjímání žádostí pro poskytování dotací se rozběhne 17. ledna 2011.


11.1.2011

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dne 11. ledna 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, která nabývá účinnosti 26. ledna 2011. Vyhláška reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb., upravuje zejména vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod a záležitosti týkající jejich monitoringu.

zobrazit po