přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
9.11.2011

Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů - říjen 2011

Tradiční pracovní setkání v hotelu Medlov - prezentace z tohoto semináře.


24.10.2011

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 289 KB)

Dne 21. července 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, která nabyla účinnosti dne 1. srpna 2011. Vyhláška nahradila předchozí úpravu vyhláškou č. 195/2002 Sb. a reaguje na změny v novele vodního zákona č. 150/2010 Sb., zejména v ustanovení § 3 odst. 3 předepisuje požadavky na provozní řád k ohlašovanému vodnímu dílu podle § 15a vodního zákona tak, že za něj považuje návod k obsluze zpracovaný dodavatelem vodního díla, doplněný o některé další údaje.


24.10.2011

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 - Oznámení o veřejném projednání PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 23 KB)


13.10.2011

Novela vodního zákona změnila systém záloh u podzemních vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 106 KB)

Sdělení České inspekce životního prostředí ke změně systému záloh podzemních vod.


13.10.2011

Modrá zpráva 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 8 MB)

Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2010 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích.


3.10.2011

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 101 KB)


3.10.2011

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)


3.10.2011

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 695 KB)


3.10.2011

Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 627 KB)


3.10.2011

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb. – vybraná ustanovení dotýkající se plánování v oblasti vod PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 316 KB)

zobrazit po