přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zákon o vodovodech a kanalizacích

Přijaté a schválené výklady k zákonu o vodovodech a kanalizacích a souvisejícím právním předpisům (datum poslední aktualizace 13. července 2009).

K 15. březnu 2006 vstoupila v platnost novela zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. V návaznosti na schválenou novelu (zákon č. 76/2006 Sb.) byly výkladovou komisí k zákonu o vodovodech a kanalizacích a související právní předpisy v působnosti Ministerstva zemědělství revidovány všechny výklady schválené před účinností novely zákona. Byla provedena kontrola jednak z důvodu formálních změn (změna označení některých ustanovení zákona), jednak z hlediska smyslu a účelu výkladů k jednotlivým ustanovením zákona. V důsledku této rozsáhlé revize byly následně některé výklady změněny nebo zcela zrušeny. Pro zachování kontinuity zůstávají zrušené nebo upravené výklady v původním znění vystaveny na web stránkách MZe, viz odkaz níže „Původní znění výkladů k zákonu o vodovodech a kanalizacích“. Výklady, které nebyly změněny a výklady schválené po účinnosti novely jsou nadále vystaveny v přílohách.

Související odkazy


zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2
7.8.2006

Výklad č. 49 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu ukončené čistírnou odpadních vod

[k ustanovení § 18 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích]  


11.10.2005

Výklad č. 40 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Postup Ministerstva zemědělství na základě právních předpisů
[k § 38 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 10 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 49 KB)

Předmět úpravy zákona o vodovodech a kanalizacích
[k § 81 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 22 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 115 KB)

Prodloužení stávajícího vodovodu (kanalizace) pro veřejnou potřebu
[k § 1 odst. 3, 4 a § 2 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 28 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 123 KB)

Pojem "plynulé a bezpečné" provozování kanalizace a "dostatečná kapacita" kanalizace
[k § 8 odst. 1 a § 12 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích] 


7.2.2005

Výklad č. 31 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Vlastnictví původní "veřejné" části vodovodních nebo kanalizačních přípojek
[k § 3 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 


7.2.2005

Výklad č. 34 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Osvobození od placení za odvádění srážkových vod v případě vlastníků celostátních a regionálních drah
[k § 20 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích]


7.2.2005

Výklad č. 35 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Možnost odpočtu z fakturovaného stočného
[k § 19 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích]

zobrazit po
  • první
  • předchozí
  • 1
  • 2