přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
4.8.2004

Výklad č. 2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 116 KB)

Vodní díla -  vrty zasahující do podzemních vod sloužící pro využívání jejich energetického potenciálu pomocí vytlačovaných přenosných médií 
[k ustanovení § 55 vodního zákona]  


4.8.2004

Výklad č. 5 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 113 KB)

Pojem "nezměněné podmínky, za kterých bylo vydáno povolení k nakládání s vodami"
[k ustanovení § 9 odst. 4 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 14 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Nemožnost prominutí penále vzniklého pozdní úhradou faktur za odběr povrchové vody
[k ustanovení § 101 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 15 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Lhůta pro oznámení nesouhlasu vlastníků pozemků s přechodem vlastnictví podrobného odvodňovacího zařízení ve vlastnictví státu umístěného na cizím pozemku
[k ustanovení § 126 odst. 3 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 22 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Poplatek za odběr důlních vod čerpaných za účelem ochrany důlního prostoru před zatopením
[k ustanovení § 4 odst. 2, § 88, § 101 a § 127 odst. 8 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 27 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 117 KB)

Územní ochrana výhledových vodních nádrží
[k ustanovení § 127 odst. 15 vodního zákona]


4.8.2004

Výklad č. 28 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 118 KB)

Souhlas vodoprávního úřadu a stavebně-právní předpisy
[k ustanovení § 17 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 29 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 121 KB)

Příslušnost vodoprávních úřadů k rozhodování po účinnosti zákona č. 20/2004 Sb.
[k ustanovení § 107 písm. j) a t) vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 30 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Dokončení dosud neskončených vodoprávních řízení po účinnosti vodního zákona
[k ustanovení § 127 vodního zákona] 


4.8.2004

Výklad č. 32 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 114 KB)

Nakládání s důlními vodami pro vlastní potřebu těžební organizace
[k ustanovení § 127 odst. 7 a § 4 odst. 2 vodního zákona]

zobrazit po