přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Technické normy

Technické normy jsou vyjádřením požadavků na výrobek, proces nebo službu a jejich specifických podmínek pro určený účel užití. Stanovují základní požadavky na kvalitu a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí. V současné době je technická norma kvalifikované doporučení a její používání je všestranně výhodné.

Závaznost českých technických norem v ČR je upravena zákonem č. 22/1997 v platném znění, který uvádí, že česká technická norma není obecně závazná. Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování. Nicméně vyskytují se případy, že povinnost dodržovat požadavky uvedené v českých technických normách vyplývají z jiného právního aktu, jakými jsou právní předpisy, smlouvy, rozhodnutí správního orgánu apod. České technické normy jsou vhodně doplňovány odvětvovými technickými normami a dalšími metodickými pokyny. Druhy norem se liší podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití (terminologické, základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů/služeb, řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti). V oblasti vodního hospodářství se jedná především o normy třídy 75. Hydrologie je řešena v rámci skupiny 751, dále pak hydrotechnika 752, ochrana vod 753, hydromeliorace 754, vodárenství 755, kanalizace 756 a jakost vody v rámci skupiny 757. Třída 758 je poté vyhrazena charakterizaci kalů.

Související odkazy


31.1.2018

Technické normy - vodní hospodářství, kvalita půdy, odpadové hospodářství

Seznam technických norem a odvětvové technické normy vodního hospodářství.


22.4.2014

Technická doporučení, směrnice a další podklady pro vodní hospodářství

Přehled technických doporučení, směrnic a ostatních podkladů pro vodní hospodářství.