přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
30.8.2011

Metodický pokyn 44929/2011-15000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 18. srpna 2011 k zajištění jednotného postupu při řešení problematiky vypouštění a čištění odpadních vod s nadstandardním znečištěním v rámci schvalování Kanalizačních řádů podle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  a  § 24 a 25 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn je určen krajským úřadům, vodoprávním úřadům, zpracovatelům Kanalizačních řádů a vlastníkům a provozovatelům kanalizací pro veřejnou potřebu.


22.1.2010

Metodický pokyn 401/2010-15000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 102 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 20. ledna 2010 pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací (zrušuje se metodický pokyn čj. 8114/2007-16000 ze dne 6. března 2007).


9.5.2006

Metodický pokyn 16497/2006-16000

Metodický pokyn náměstka ministra zemědělství ČR ze dne 9. května 2006 vydaný v souvislosti s povodňovými situacemi v březnu a dubnu 2006, které způsobily poškození vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


1.7.2003

Metodický pokyn 24142/2003-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 1. července 2003 pro stanovení výše vodného a stočného k § 36 odst. 5 a 7 zákona č. 274/2001 Sb.


11.9.2002

Metodický pokyn 29192/2002-6000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 354 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 11. září 2002 pro zpracování vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů a kanalizací.


11.9.2002

Metodický pokyn 29193/2002-6000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 247 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 11. září 2002 pro zpracování vybraných údajů z provozní evidence vodovodů a kanalizací.


31.5.2002

Metodický pokyn 10532/2002-6000 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 562 KB)

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 31. května 2002 pro plán kontrol jakosti v průběhu výroby pitné vody a plán kontrol míry znečištění odpadních vod.


2.5.2002

Metodický pokyn 10689/2002-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. května 2002 pro vydávání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu.


2.5.2002

Metodický pokyn 10535/2002-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. května 2002 pro určení optimální velikosti fakturačního vodoměru a profilu vodovodní přípojky.


1.1.2002

Metodický pokyn 10534/2002-6000

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR ze dne 2. července 2002 pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.