přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
15.2.2013

Výsledky rozborů surové vody

Podle § 13 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 21 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v úplném znění (novela č. 120/2011 Sb.).


22.6.2010

Žádost o stanovisko k efektivní technické oddělitelnosti vyjímané i zbylé části infrastrukturního majetku DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 36 KB)


27.1.2006

Opatření obecné povahy - pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a ceny pro stočné včetně struktury jednotlivých položek

Ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.