přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

Dotační program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.

Cílem programu 129 290 "Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích" je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří odtokový režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Veškeré informace a podmínky k podání žádostí jsou uvedeny níže v Pravidlech. Ke stažení jsou zde také k dispozici všechny potřebné formuláře (viz Pravidla).

Pro vyplnění formuláře EDS (S09) je nezbytné vytvoření osobního účtu v programu EDS na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rezortni/.

Přílohy

Související odkazy


17.10.2016

Program 129 290 - II. Výzva PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 27 KB)

II. Výzva Ministerstva zemědělství k podání žádostí v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích"


17.10.2016

Formuláře pro program 129 290

Formuláře pro podání žádosti v rámci dotačního programu 129 290.


4.4.2016

Formuláře EDS (S09) v Excelu pro podprogram 129 293

Formuláře EDS pro dotační titul 129 293.