přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotace ve vodním hospodářství

Dotace a programy ve vodním hospodářství obsahují přehled programů a dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na obor vodovodů a kanalizací, na obnovu, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavbu vodních nádrží, na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku, na protipovodňová opatření, na ostatní opatření ve vodním hospodářství a na dotace pro majetkoprávní vypořádání majetku, dotčeného realizací "Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření".

Cílem jednotlivých programů je podpora výstavby vodovodů a kanalizací ve veřejném zájmu za účelem dosažení potřebného vybavení měst a obcí České republiky, podpora posílení protipovodňové funkce rybníků a vodních nádrží a zvýšení jejich bezpečnosti, podpora výstavby protipovodňových opatření a podpora oprav povodní poškozeného majetku státu, k němuž mají právo hospodaření státní podniky Povodí a Lesy ČR, podpora správy drobných vodních toků, správy hlavních odvodňovacích zařízení, obnovy a provozu vodních cest podle § 102 odst. 1 písm. b), f), i), k) vodního zákona a podpora opatření pro zajištění realizace usnesení vlády ČR č. 119 ze dne 16. února 2011.

Související odkazy