přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekt Krajská rodinná politika

3.2.2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky realizuje od roku 2017 projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně „Krajská rodinná politika“). Projekt si klade za cíl zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. Jsou to právě kraje a obce, které mají k problematice rodinné politiky nejblíže, jelikož znají potřeby svých obyvatel.

V České republice není dostatečně rozvinuta praxe vytváření regionálních a lokálních programů podpory rodin. Ačkoli kraje a obce realizují opatření ve prospěch rodin, často jim chybí zkušenosti, jak potřeby rodin zabezpečit komplexně. Projekt Krajská rodinná politika tak usiluje o zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin. Platformy následně slouží ke sdílení informací a spojování lidí a institucí ovlivňujících život rodin v daných lokalitách. K tomu napomáhají i krajští poradci, kteří pořádají osvětové akce za účasti klíčových aktérů z oblasti podpory rodin v daném kraji.

Krajští poradci pracují přímo v regionech a starají se o systematické uchopení regionální rodinné politiky a jsou k dispozici pro poradenství rodinám, samosprávám i dalším aktérům. Sídla krajských poradců jsou bezplatnými poradenskými místy.

Jedním z cílů projektu Krajská rodinná politika je sdílení příkladů dobré praxe v oblasti rodinné politiky z jednotlivých krajů a obcí. Za tímto účelem vznikla publikace Sborník dobré praxe, kterou naleznete zde.

Příklady dobré praxe budou pravidelně zveřejňovány také na webových
stránkách www.rodinyvkrajich.mpsv.cz.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem