přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kabiny a klubovna pro sportovce

V rámci projektu byla postavena nová budova - "Kabiny a klubovna pro sportovce", která bude sloužit jako zázemí i pro další spolkovou činnost v obci. V Obci Rohozná bylo natolik špatné zázemí především pro oddíl kopané, že hrozilo ukončení činnosti tohoto oddílu. Nová budova zahrnuje dvě šatny pro sportovce, šatnu pro rozhodčí, sprchy a klubovnu pro spolkové aktivity. Nový objekt bude sloužit všem občanům bez rozdílu věku a budou ho využívány i další místní místními spolky (myslivci, hasiči atd.).

Základní informace o projektu

Registrační číslo 10/010/41200/054/001300
Rok registrace 2010
Region Kraj Vysočina, Jihlava
Zaměření projektu Podpora obcím

Žadatel

Obec Rohozná
Rohozná 113, 588 44 Rohozná u Jihlavy

Rozpočet

Celkové náklady 2 759 000 Kč
Podíl EU na dotaci 1 117 420 Kč

Díky tomuto projektu byly vytvořeny podmínky pro sportovní a spolkové aktivity v obci. Zároveń byl odstraněn zchátralý hospodářský objekt (kravín), který se nacházel v zastavěné části obce a tím došlo ke zlepšení vzhledu obce. Celkové náklady na výstavbu činili 2 759 000,-Kč, z čehož dotace činila 1 117 420,-Kč. Na tomto projektu se žadatel podílel 60% celkových nákladů.

Kabiny a klubovna pro sportovce