přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Bioplynová stanice

Příjemcem dotace z Programu rozvoje venkova je akciová společnost LUKA, a.s., která se zabývá zemědělstvím - rostlinnou a živočišnou výrobou. Hospodaří nedaleko Jihlavy na 1650 hektarech zemědělské půdy, z níž je 930 ha orné. Aktuálně chová 600 dojnic plemene Holštýn s průměrnou užitkovostí 10 300 kilogramů mléka za rok. V rámci čerpání z dotací mohla akciová společnost vybudovat moderní stáj pro dojnice, skladovací jímky na kejdu a bioplynovou stanici.

Základní informace o projektu

Registrační číslo 10/009/3110b/563/000119/1
Rok registrace 2010
Region Kraj Vysočina, Jihlava
Zaměření projektu Zemědělství

Žadatel

LUKA, a.s.

Rozpočet

Celkové náklady 67 402 927 Kč
Reálně proplacené dotace 14 201 970 Kč
Podíl EU na dotaci 10 651 477 Kč
Podíl státního rozpočtu ČR na dotaci 3 550 493 Kč

Součástí provozu je výstavba nové bioplynová stanice o výkonu 652 kW, která je v provozu od dubna roku 2011. Vstupními surovinami pro provoz bioplynové stanice jsou travní senáže, hnůj skotu, kukuřičná siláž, kejda skotu. Bioplynová stanice ve Vysokých Studnicích na Jihlavsku byla jak po stavební, tak po technologické stránce náročná. Projekt musel zohlednit nelehké geologické podmínky, umístění nádrží do svahu a především požadavek na skladbu vstupních surovin, jejímž základem je travní senáž.

Při výstavbě této bioplynové stanice byla zvolená technologie zcela přizpůsobena požadavkům akciové společnosti Luka a.s., tedy využití travní senáže, chlévské mrvy a kukuřičné siláže. Pro výrobu bioplynu a následně elektrické energie tak může zemědělská společnost využít kolem 7 500 tun travní senáže ročně. Obsluhu celé stanice zajistí jeden člověk.

Bioplynová stanice ze zpracovaného bioodpadu  (spotřeba pevné složky tvoří 10 %) vyprodukuje elektrickou energii, a to pro svoji vlastní potřebu i do distribuční sítě. Počítá se také s přínosem využití tepla z bioplynové stanice pro region, v oblasti rekreace a turistického ruchu v Lukách u Jihlavy.

Bioplynová stanice