přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Organizační struktura Sítě

Za řízení a provoz Sítě je odpovědný Řídící orgán Sítě, kterým je Ministerstvo zemědělství. Činnost Řídícího orgánu Sítě vykonává odbor Řídící orgán PRV Ministerstva zemědělství. V rámci organizační struktury Sítě byl dále zřízen Koordinační výbor Sítě, který má poradní funkci.

Síť je rozdělena do regionálních sítí (regionálních pracovišť CSV), které sdružují subjekty působící ve venkovském prostoru na úrovni okresů a krajů a zajišťují efektivní obousměrný přenos informací. Činnost regionálních sítí / pracovišť CSV vykonávají od 1. 1. 2015 regionální odbory Státního zemědělského a intervenčního fondu, které jsou zřízeny v 7 regionech NUTS 2. Tato pracoviště zároveň vykonávají činnosti Sekretariátu Sítě.

Poradní funkci zastávají Koordinační skupina MZe (koordinace aktivit v rámci resortu) a Koordinační výbor CSV (složený ze zástupců partnerů z řad vládních a nevládních organizací). Členové těchto útvarů na svých zasedáních projednávají roční prováděcí plány CSV a jsou informováni o výsledcích dosud realizovaných akcí/aktivit.

Síť je také rozdělena do Tématických pracovních skupin zřizovaných dočasně a účelově, dle aktuálních potřeb. Tématické pracovní skupiny zahrnují členské organizace a subjekty, jejichž činnost souvisí s danou problematikou.

Síť je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova, kterou zřizuje Evropská komise. Veškerých aktivit Sítě se mohou zúčastnit zástupci Řídícího orgánu Sítě a Evropské komise.

Institucionální strukturu Sítě ukazuje následující obrázek.

Organizační struktura