přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podpořte český projekt v rámci soutěže Evropské sítě pro rozvoj venkova

23.6.2020

Blíží se konec hlasování v soutěži Evropské sítě pro rozvoj venkova „Rural inspiration Awards 2020“ o nejlepší projekty na téma bioekonomika či adaptace na změnu podnebí.

Podpořte svým hlasem třeba český projekt s názvem – „Ekofarma P. Marada: Agroenvironmentální aktivity zaměřené na adaptaci na změny klimatu (Agri-environment business focused on adaptation to climate change (Ekofarma Petra Marada)“.

Projekt je o příkladné ochraně půdy, vody, krajiny a biodiversity prostřednictvím realizace vhodných opatření v režimu ekologického zemědělství. Na farmě byly pozemky nejvíce ohrožené vodní erozí zatravněny s důrazem na zatravnění drah soustředěného odtoku. Byly vytvořeny sítě krmných biopásů, pro podporu polních pátků a volně žijící zvěře. Na ochranu čejky chocholaté a jiných bahňáků byla založena speciální opatření na orné půdě s cílem ochrany živočichů vázaných na polní mokřadní ekosystém. Na zatravněných plochách vznikly sady s ovocnými stromy s typickými krajovými odrůdami. K těmto realizacím bylo poskytováno i poradenství a vzdělávání pro všechny aktéry na venkově – zemědělce, lesní hospodáře, zástupce státní správy a samosprávy, také myslivce a jiné ochránce přírody a krajiny.

Hlasovat v soutěži můžete na stránce soutěže (v angličtině) do 25. června, 16:00 hodin.

Evropské sítě pro rozvoj venkova


  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář