přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ohlédnutí za národní konferencí Venkov 2019

4.10.2019

Včera skončila národní konference Venkov 2019, které se zúčastnilo více než 330 zástupců obcí, místních akčních skupin, zemědělců, podnikatelů na venkově či státní správy.

Národní konference Venkov, která byla současně i národním venkovským parlamentem, se konala od 1. do 3. října v prostorách kláštera premonstrátů v Teplé v Karlovarském kraji. Konferenci, které se zúčastnilo více než 330 účastníků z České republiky i ze zahraničí, organizoval Spolek pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci s Místní akční skupinou Kraj živých vod a Observatoří venkova.

V rámci plenárních jednání, pracovních skupin i doprovodných exkurzí diskutovali účastníci nejen o aktuálních problémech venkovských oblastí, ale i o budoucnosti venkova a Společné zemědělské politiky. Konkrétně se program konference zabýval pěti nosnými tématy, kterými bylo hospodaření s vodou v krajině a reakce na problémy se suchem, chytrá řešení na venkově, možnosti rozvoje sociálního zemědělství, zkušenosti s přeshraničními projekty a rozvoj regionů podporovaný pomocí metody LEADER.

Mezi hlavní závěry konference patří například doporučení, aby byly zemědělské dotace na plochu více provázány s kvalitou hospodaření na zemědělské půdě, nastavily se lépe podmínky spolupráce zemědělců a neziskového sektoru v oblasti sociální integrace, při zavádění chytrých řešení se využíval potenciál místních akčních skupin a vycházelo se z konkrétních přání občanů, zjednodušily se podmínky mezinárodní spolupráce na evropské i národní úrovni či se posílila výměna dobré praxe mezi místními akčními skupinami při realizaci metody LEADER.

Všechny prezentace přednesené v rámci konference a detailní seznam doporučení z jednotlivých diskusních bloků včetně výsledků hlasování naleznete na internetových stránkách národní konference Venkov 2019: www.konferencevenkov.cz.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem