přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Evropská komise hledá zpětnou vazbu ke své dlouhodobé vizi pro venkov

7.9.2020

Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o své nové iniciativě k dlouhodobé vizi pro venkovské oblasti. Cílem této konzultace je shromáždit názory na současné příležitosti a výzvy ve venkovských oblastech, ambice venkovských oblastí do roku 2040 a na opatření potřebná k dosažení těchto ambicí.

K online veřejné konzultaci může do 30. listopadu 2020 přispět každý zájemce z EU, ať už zastupuje spotřebitele, zemědělsko-potravinářské odvětví, venkovské malé a střední podniky, země EU, regionální a místní orgány, zemědělce, organizace občanské společnosti, venkovskou mládež, nevládní organizaci, místní akční skupinu, síť nebo akademickou sféru. Komise chce zajistit rozsáhlé konzultace a vyzývá všechny, kdo se zajímají o budoucnost venkovských oblastí, a jejich obyvatele, aby se podělili o své názory.

Veřejná konzultace o dlouhodobé vizi pro venkov je prvním krokem ke sdělení Komise k tomuto tématu, které má být zveřejněno v polovině roku 2021. Cílem tohoto sdělení bude podpořit debatu na evropské úrovni o budoucnosti venkovských oblastí a o pozici, kterou by v naší společnosti měly mít. Navrhne opatření, která je třeba přijmout, a to i v krátkodobém horizontu, k dosažení této dlouhodobé vize budoucnosti venkovských oblastí.

Dotazník je možné vyplnit i v českém jazyce na webových stránkách Evropské komise.

Pro lepší představu o obsahu dotazníku níže naleznete PDF verzi dotazníku. Je ale nutné jej vyplnit online po přihlášení.

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem