přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Členové evropských Sítí jednali v České republice

5.6.2018

Pracovníci sekretariátu Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) připravují v průběhu roku pro pracovníky na centrální úrovni jednotlivých národních Sítí pravidelná setkání. Tato setkání probíhají v různých evropských zemích, odkud členové pochází a zástupci zúčastněných stran si na nich vyměňují zkušenosti a nejlepší myšlenky ze svých zemí, které pomáhají rozvoji evropských venkovských oblastí.

Poslední setkání zástupců jednotlivých národních sítí pro rozvoj venkova a představitelů DG AGRI proběhlo ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2018 v Praze a Středočeském kraji.

Materiály k 11. setkání Sítí, které proběhlo 31. 5. 2018,  jsou zveřejněny na webových stránkách ENRD. Na toto setkání bylo přihlášeno celkem 70 osob a byli to zástupci z 23 zemí.

V rámci programu byly diskutovány například tyto okruhy:

  • dobré a špatné přístupy /postupy v rámci „síťování“, které se objevují při práci v jednotlivých národních Sítích,
  • možnosti zlepšení postupů při navazování kontaktů v rámci aktivit jednotlivých národních Sítí,
  • byly představeny aktivity Sítě na vrcholové (evropské úrovni),
  • proběhla jednání v diskusních skupinách, které byly zaměřeny na oblast LEADER a navazování spolupráce se zemědělskými aktéry rozvoje venkova.

Na závěr celého dne se mohli účastníci setkání v expozicích Národního zemědělského muzea dozvědět něco o  historii nejen českého zemědělství.

Vlastnímu setkání předcházela dne 30. 5. 2018  odborná exkurze, kterou připravila Celostátní síť pro venkov České republiky, jako zástupce hostitelské země. Byla zaměřena na představení úspěšně zrealizovaných projektů Programu rozvoje venkova v naší republice a zároveň poskytla prostor pro diskusi mezi navštívenými žadateli a zahraničními účastníky.    

Exkurze se zúčastnili zástupci zhruba 15 evropských států a místa, kde bylo umožněno zahraničním účastníkům poznat realizované projekty, byla ve Slaném – ve zpracovatelské firmě „EKOFRUKT Slaný“ a v Horní Kamenici v zemědělském podniku „STATEK NOVÁK JARPICE – KAMENICE“.  

Poslední den, 1. 6. 2018, byl pro účastníky z koordinačních jednotek jednotlivých národních Sítí připraven workshop zaměřený na výměnu zkušeností v oblastí komunikačních aktivit. 

Mluvilo se například o tom, jak správně oslovovat určité cílové skupiny, jak využívat sociální media při přípravě a pořádání akcí, jak optimálně využívat digitální komunikaci při své práci atd.

Bližší informace k průběhu dne jsou také na webových stránkách ENRD.  

Blíže o ENRD  a jejich aktivitách je možno nalézt v publikaci  (v českém jazyce) „ENRD  2014–2020 PROPOJENÍ EVROPSKÉHO VENKOVA“.

Fotogalerie z akce NRN setkání 2018

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem