přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
27.11.2013

Slavnostní předání certifikátů místním výrobcům

Partner CSV - MAS Železnohorský region, Vás zve na Slavnostní předání certifikátů místním výrobcům ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt®.


Datum konání: 19.11.2013  8:00 – 13:00

Aktuální problematika v oblasti veterinárního dozoru

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na akci prozemědělskou veřejnost, partnery CSV, MAS, studenty středních odborných škol na téma "Aktuální problematika v oblasti…


Datum konání: 14.11.2013  6:30 – 15.11.2013  14:00

Inspirace pro zemědělské podnikatele

Regionální pracoviště Celostátní sítě pro venkov Kutná Hora Vás zve na akci "Inspirace pro zemědělské podnikatele", která se uskuteční ve dnech 14. - 15. listopadu 2013 v…


Datum konání: 12.11.2013  9:30 – 17:15

Výzvy nového programovacího období 2014 – 2020 pro venkov v České republice

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na seminář pro zemědělské podnikatele, zástupce obcí, NNO, MAS, zástupce zájmových sdružení, odbornou veřejnost na téma "Výzvy…Datum konání: 31.10.2013  9:00

Reforma Společné zemědělské politiky 2014-2020

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na konferenci "Reforma Společné zemědělské politiky 2014-2020", která se bude konat dne 31.10.2013 v kulturním…


Datum konání: 29.10.2013  9:00

Setkání MAS a CSV Liberecký kraj

Dovolujeme si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov pozvat na setkání MAS a CSV Liberecký kraj. Setkání se koná dne 29. října 2013 od 9 hodin v zasedací místnosti MZe, č. 017, U…


27.10.2013

Periodikum Venkov - 13. číslo

V tomto vydání se mimo jiné vracíme k Národní konferenci Venkov 2013, konané v Hranicích na Moravě. Významná část tohoto čísla je věnována hodnocení dosavadních zkušeností s implementací osy III Programu rozvoje venkova. Reportáž ze 40. ročníku agrosalonu Země živitelka pak nabízí nejzajímavější momenty z této akce.


Datum konání: 22.10.2013  10:00 – 16:00

Doma na venkově - Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova

Partneři CSV Vás zvou na odbornou konferenci Doma na venkově, Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova, kde budou diskutována témata dotýkající se historie a současnosti…


Datum konání: 17.10.2013  13:00 – 18.10.2013 

Krajinný ráz v KPÚ, využití nových technologií v přípravných pracích na KPÚ a modelování krajiny ve…

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov Vás zveme na seminář pro partnery Celostátní sítě pro venkov, pracovníky SPÚ, obce, studenty, zem. veřejnost na téma „Krajinný ráz v KPÚ,…

zobrazit po

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář