přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oslavy lesa na Floře: "Lesy v Olomouckém kraji – lesy pro lidi"

Datum: 3.10.2014  8:00 – 4.10.2014  16:00
Místo konání: Výstaviště Flora Olomouc – Rudolfova alej
Tématické zaměření akce: Hospodaření v lesích, dotační politika do lesů prostřednictvím PRV
Cílová skupina: Partneři CSV, odborná i lesní veřejnost, zástupci měst a obcí, zástupci MAS
Kategorie: Kulturní, společenské a promo akce
GPS: 49.589665,17.246867

Zábavné poučení o lese pro malé i velké návštěvníky Flory Olomouc.
Workshop pro partnery CSV a odbornou veřejnost. Propagace Celostátní sítě pro venkov a možnosti Programu rozvuje venkova, praktické příklady úspěšných projektů v lesním hospodářství.

V rámci doprovodného programu proběhnou soutěže a hry s tématikou přírody, plnění úkolů v areálu výstaviště, ukázky kácení stromů, sochání ze dřeva, řezbářství, výroby ptačích budek, tematické divadelní představení, promítání krátkých dokumentů o lese, mykologická poradna, střelba z luku, vystoupení loveckých trubačů, mysliveckých kynologů a další.

Program

3. října 2014 v termínu 8:00-13:00 hod.
4. října 2014 v termínu 9:00-16:00 hod.

Odborná část progamu:

  1. Zahájení, aktuální informace o realizovaných a plánovaných aktivitách Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji
  2. Aktuální informace k připravovanému Programu rozvoje venkova 2014-2020; nová strategie „Evropa 2020"
  3. Vystoupení lektora z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů
    srovnání PRV 2007-2013 a nového programového období 2014-2020 v oblasti lesnictví/lesního hospodářství
  4. Aktuality v dotačních titulech pro roky 2014/2015
    investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
  5. Diskuse, výměna zkušeností partnerů Sítě k daným tématům

Program se uskuteční po oba dva dny na stánku CSV v době 10:00-11:30 hod.

 

Přílohy