přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

okres Trutnov - Poučení o dotacích a podporách v roce 2014

Datum: 16.4.2014  10:00 – 14:30
Místo konání: aula České lesnické akademie, Lesnická 9, Trutnov
Organizátor: Okresní agrární komora Trutnov
Kontakt: Ing. Marcela Beranová mobil: 734 377 413 , email: oak-trutnov@volnycz
Tématické zaměření akce: Zemědělské dotace a podpory v roce 2014
Cílová skupina: zemědělská a odborná veřejnost
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
GPS: 50°33'30.845"N, 15°54'43.035"E

Obsahem semináře je seznámení účastníků se zemědělskými dotacemi a podporami v roce 2014. Prezence je od 9.15 hod..

Program

  1. Informace k Programu rozvoje venkova - aktuální stav implementace programu, úspěšně realizované projekty v regionu - Ing. Otakar Divíšek, KAZV Královéhradecký kraj, Ing. Jaroslav Jiřička, Kalenská zemědělská a.s.
  2. Plánované aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2014 - připravované akce pro rok 2014 - Ing. Markéta Ertnerová
  3. Novinky v dotacích Programu rozvoje venkova pro rok 2014 - možnosti dotačních titulů, chyby žadatelů při podávání žádosti o dotace (zkušenosti z kontrol), výměna zkušeností při získávání dotací z PRV - Ing. Michal Králík, SZIF Trutnov
  4. Aktuální informace ke stavu příprav společné zemědělské politiky po roce 2014 - srovnání se stávajícím programovým obdobím - Ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZe
  5. Správná zemědělská praxe - standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu v rámci opatření osy II. PRV - Ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZe
  6. Integrovaná ochrana rostlin - povinná pravidla pěstování polních plodin a kontrolní body - Ing. Jiří Jůzl, pracovník UKZÚZ Havlíčkův Brod
  7. Jednotná žádost 2014 - Ing. Michal Králík, SZIF Trutnov
  8. Návrh nařízení Rady pro ekologické zemědělství, platnost od 2016 - Ing. Marcela Beranová, akreditovaný poradce MZe
  9. Různé, diskuse
 

Přílohy

Fotogalerie

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář