přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

okres Trutnov - Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život

Datum: 20.11.2014  9:00 – 18:00
Místo konání: Kulturní dům v Havlovicích - velký sál
Organizátor: MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. ve spolupráci se SZIF a MZe ČR
Kontakt: Bc. Lucie Žďárská, e-mail: kjh@kjhcz , tel.: 499 397 232
Tématické zaměření akce: Dotace a zkušenosti s mechanismem jejich uplatňování
Cílová skupina: Samospráva, neziskové a příspěvkové organizace, studenti, podnikatelé v zemědělství, odborná i laická veřejnost
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)
GPS: 50.487493,16.029935

Venkovská konference, která se zabývá čerpáním dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS, LEADER, prezentací příkladů dobré praxe, podporou místních produktů formou regionální značky a zprávou o aktivitách CSV.

Program

09:00 - 9:30 - Prezence

09:30 - 10:15 - Čerpání dotačních prostředků z EU prostřednictvím MAS v programovém období 2007-2013 - Ing. Lada Nevečeřalová, MBA (MAS Království-Jestřebí hory, o.p.s.)

občerstvení

10:15 - 11:30 - Rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikace této metody v praxi - Mgr. Jan Balcar, Ph.D. (MAS Království-Jestřebí hory, o.p.s.)

oběd

12:00 - 13:00 - Aktivity Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji v roce 2014 a plán na rok 2015 - Ing. Markéta Ertnerová, odborný konzultant

13:00 - 16:00 - Prezentace příkladů dobré praxe-realizované projekty:

13:00 - 14:00 - Ing. Pavel Dvořáček (starosta obce Havlovice - Vytvoření zázemí pro hasiče - PRV)

14:00 - 15:00 - Róbert Koba (starosta slovenské obce Trhoviště-mikroregion Poondavie - Naučná stezka pro školu Bánovce nad Ondavou - PRV

15:00 - 15:30 - Bc. Kateřina Valdová, (MAS Království-Jestřebí hory, o.p.s. - příklady projektů z PRV - LEADER na Území města Úpice)

občerstvení

16:00 - 17:00 - Aplikace CLLD (Společenství místního rozvoje) - komunitně vedeného místního rozvoje do venkovského prostředí - Ing. Tomáš Mečíř

17:00 - 18:00 - Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů - prezentace příkladů dobré praxe - projekt mezinárodní spolupráce (zdroj - PRV) Zdena Hovorková (MAS mezi Úpou a Metují)

večeře

18:15 - 19:00 - Diskuze

 

Přílohy

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář