přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
Datum konání: 12.12.2012  7:00 – 13.12.2012  16:45

Toulky Jižní Moravou

Ve dnech 12. - 13.12.1012 se uskuteční exkurze zaměřená na životní prostředí, ekologické hospodaření a projekty financované z PRV. Navštívené lokality budou: Znojmo, Drnholec, Pavlov, Mikulov,…


31.10.2012

Hurá za pštrosem

Celostátní síť pro venkov v Kraji Vysočina pořádá 8. 11. 2012 exkurzi do zemědělských provozů, které čerpaly finance z PRV.


Datum konání: 11.10.2012  7:30 – 16:00

Cesta za poznáním zemědělských provozů

Celostátní síť pro venkov pořádá jednodenní exkurzi za poznáním zemědělských provozů zaměřených na rostlinnou i živočišnou výrobu. Účastníci exkurze budou mít možnost ověřit si teoretické poznatky…


Datum konání: 30.8.2012  9:00

Expozice Kraje Vysočina, včelařů z Kraje Vysočina, CSV, KAZV Kraj Vysočina na Zemi živitelce 2012

V rámci 39. mezinárodní zemědělské výstavy „ZEMĚ ŽIVITELKA“ v Českých Budějovicích, se uskuteční společná expozice Kraje Vysočina, včelařů z Kraje Vysočina,…


Datum konání: 17.4.2012  9:00 – 12:00

AZV Žďár nad Sázavou - CSV a podávání žádostí v roce 2012

Setkání aktérů rozvoje venkova, které se bude týkat problematiky Celostátní sítě pro venkov a podávání žádostí o dotace v rámci PRV a ostatních dotačních titulů v roce 2012…


Datum konání: 6.3.2012  9:00 – 13:30

KAZV Kraj Vysočina - Pěstování plodin na pozemcích mírně erozně ohrožených

Jedná se o SETKÁVÁNÍ PARTNERŮ CSV, které se bude týkat pěstování plodin na pozemcích mírně erozně ohrožených (důraz bude kladen na osvědčené postupy a příklady dobré…


Datum konání: 24.2.2012  9:00 – 14:00

Lesy ČR - Zpřístupnění lesnické problematiky

Lesy České republiky, s.p. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství KAZV v rámci Celostátní sítě pro venkov pořádají akci zaměřenou na lesní problematiku.


Datum konání: 1.12.2011  9:00 – 13:00

KAZV Kraj Vysočina - "Společná zemědělská politika po roce 2013 a dotace na venkově"

Jedná se o setkání partnerů CSV, které se bude týkat základních cílů budoucí Společné zemědělské politiky, návrhů nových nařízení, přímých plateb a dále též aktivit CSV a aktualit v Programu…


Datum konání: 26.10.2010 

Pozvání na informační seminář k projektu "Regionální potravina"

Jedná se o seminář k projektu "Regionální potravina", na kterém budou předány informace o průběhu a zkušenostech z prvních soutěžních klání v jednotlivých regionech a o setkáních a…

zobrazit po