přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pracovní setkání partnerů CSPV Dolní Žandov 26.11.2011

24.1.2012

Dolní Žandov 24.1.2012

Pracovního setkání partnerů CSV území okresů Cheb a Sokolov , které se konalo dne 26.11.2011 v kulturním domě obce Dolní Žandov,  se zúčastnilo 102 partnerů sítě a zástupců zemědělské veřejnosti.

Setkání  zahájil a přítomné přivítal Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj.  Seznámil přítomné s plánem aktivit CSV do konce letošního roku, s finančním rozpočtem  CSV a s příjmem žádostí z Programu rozvoje venkova – 14. kolo.

Ing. Zdeněk Perlinger přednášel na téma „Regionální potraviny“. Podmínkou pro získání ocenění „Regionální potravina Karlovarského kraje“ je“  100% prácí při konečné výrobě probíhá v Karlovarském kraji, výrobce má sídlo, nebo vyrábí v Karlovarském kraji a výrobky jsou určeny k přímé spotřebě.

Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV seznámil přítomné se změnami v provádění agroenvironmentálních opatření a Ing. František Holub – pracovník AZV Cheb (Sokolov),  přednášel na téma LPIS , zejména problematika uživatelských vztahů a podmínky obnovy travních porostů.

Ing. Josef Kořínek – metodik ÚZEI,  seznámil přítomné se změnami v nitrátové směrnici a s problematikou standardů GAEC 1 a GAEC 2.

Pí Jarmila Loucká – pracovnice AZV Cheb (Sokolov) -  zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v r. 2011 a s novými dotačními tituly – 8.F.b.) podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat a 8.F.c) – preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem