přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pracovní setkání 5.4.2011

5.4.2011

Statek Bernard 5.4.2011

Pracovního setkání partnerů CSPV na území  Karlovarského kraje, na téma zhodnocení činnosti sítě za rok 2010, soutěž Vesnice roku 2011, „Turistický produkt - regionální produkty Karlovarského kraje se dne 5.4.2011 na statku Bernard v Královském Poříčí  zúčastnilo celkem 32 partnerů Sítě.

Setkání zahájil Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj. Po přivítání  zhodnotil činnost Sítě za rok  2010, seznámil přítomné s aktivitami Sítě na rok 2011 a s finančním rozpočtem akcí. Dále prezentoval přítomným  portál eagri, kde lze nalézt seznam připravovaných a uskutečněných akcí v rámci krajské sítě. V další části přednášky upozornil na nařízení vlády č. 335/2009 Sb., o stanovení krajinných prvků a jejich evidenci. Závěrečným bodem byl harmonogram příjmu žádostí o dotace z projektových opatření programu rozvoje venkova na letošní rok.

Pí Jitka Kočová – vedoucí AZV Karlovy Vary – vyhlášení soutěže „Vesnice desetiletí v Karlovarském kraji, vyhlášená u příležitosti 10. výročí založení Karlovarského kraje. Podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova.

Ing. Miroslava Gottfriedová – MAS Sokolovsko o.p.s. – Tradiční produkty Karlovarského kraje, kdy cílem projektu je využití přírodního a kulturního potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.

MVDr. Libor Liška – Krajská veterinární správa Karlovarský kraj – šíření nákaz v kraji a boj s nimi.

V diskuzi vystoupil p. Miroslav Bouda – starosta města Březová s požadavkem, aby se při vyhodnocování vítěze Vesnice roku zohlednila skutečnost, zda se jedná o vesnici ve vnitrozemí, či v pohraničí, kde byla nepřirozeným vývojem po roce 1945 zpřetrhána kontinuita osídlení venkova a současní obyvatelé venkovských sídel stále hledají svou sounáležitost s místem.

Účastníci pracovního setkání dále diskutovali témata související  se životem obce.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem