přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fotografie - pracovní setkání partnerů Sítě okresů Cheb a Sokolov 19.11.2010 v Dolním Žandově

29.11.2010

Dolní Žandov 19.11.2010

Pracovního setkání partnerů Sítě a zemědělské veřejnosti na území okresů Cheb a Sokolov,  na téma „Opatření osy II. PRV ČR – změny od 1.1.2011 v systému kontrol podmíněnosti, změny standardů GAEC , Regionální potravina,  se dne 19.11.2010 v Dolním Žandově zúčastnilo 95 posluchačů.

Setkání zahájil  Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj.Po krátkém přivítání seznámil přítomné s úkoly sítě, s aktivitami CSPV v r. 2010 a s plánem pro příští rok, s dopisem ministra zemědělství při odstraňování zbytečné a obtížné byrokracie na zemědělských  úřadech,s výší sazeb dotací na SAPS, TOP-UP,na platby na krávy chované v systému tržní produkce mléka a s ukončením provozních programů PGRLF.

Ing. Zdeněk Perlinger – PRO-BIO Severozápadní Čechy vystoupil na téma: „Regionální potravina Karlovarského kraje“, „Opatření osy II. PRV ČR, a vyhlášení nového kola PRV.

Ing. Josef Kořínek – UZEI – GAEC - vyhodnocení kontrol za rok 2010 a statistika kontrol podmíněnosti, s novými GAEC, platnými od 1.1.2011

MVDr. Peter Pastierik – Krajská veterinární správa Karlovarský kraj – provádění kontrol a rozsah a průběh kontrol, v případě nedostatků možnost snížení dotace, držení léčivých přípravků chovatelem v souladu s legislativou a záznamy o jejich použití.

Ing. Ludvík Andert – kontaktní pracoviště FAND CZ – ČR je povinna zajišťovat šetření ekonomických výsledků v zemědělství v rámci tzv. Zemědělské účetní datové sítě FAND.

Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj – kontrola Evropského účetního dvora ve firmě Biohovězí s.r.o. Dalšími tématy bylo: evidence krajinných prvků, novelizované znění ZZ § 3aa odst. 6, NV č. 335/2009 Sb., § 3g

Závěrem setkání byla diskuze.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem