přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fotogalerie - pracovní setkání v Dolním Žandově

21.11.2012

Dolní Žandov

Pracovního setkání partnerů CSV – „Analýza a předání informací, prezentace odborných znalostí a zkušenostní z realizace opatření osy II. Programu rozvoje venkova ČR v roce 2012, změny v roce 2013, uskutečněného dne 23. října 2012 v kulturním domě v Dolním Žandově se zúčastnilo celkem 148 partnerů sítě. Pracovní setkání zahájil Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj. Přítomné seznámil s věcným zaměřením pořádaných setkání partnerů CSV, s plánem a finančním rozpočtem na r. 2012, s databází úspěšných projektů PRV, s časopisem Venkov - informační periodikum PRV a s příjmem žádostí o dotace pro projektová opatření Programu rozvoje venkova – 17. kolo a předběžným harmonogramem příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV ČR na rok 2013. Dále přednášel na téma hodnocení rizik ekologické újmy pro zemědělský sektor a na téma – Povinné požadavky na hospodaření (SMR), oblast dobrých životních podmínek zvířat v rámci kontrol Cross Compliance od 1.1.2013.

Ing. František Holub upozornil na plnění zákonných podmínek při aktualizaci LPIS.

Ing. Týzlová seznámila přítomné s podmínkami poskytování dotace na TOP-UP 2012, kdy poslední termín podání žádosti je 1.11.2012 (25 dní pro pozdní (podání). Dalším bodem bylo prodloužení období zařazení do AEO.

Pí Loucká  - informovala o tvorbě předtisků a elektronickém podání žádostí Top-Up 2012. Podrobně popsala proces tvorby předtisků žádosti přes Portál farmáře SZIF s uvedením konkrétních příkladů. Dále popsala s konkrétní prezentací způsoby elektronického podání žádosti Top-Up.

Dále předala přítomným aktuální informace PGRLF, a.s. a k Zásadám 2012.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem