přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fotogalerie pracovní setkání partnerů sítě Dolní Žandov 24.4.2012

24.4.2012

Pracovního setkání – Informace k dotacím  v roce 2012 z osy II. PRV, uskutečněného dne 24.4.2012  v kulturním domě v Dolním Žandově se zúčastnilo 190 partnerů sítě. Seminář zahájil Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel odboru KAZV Karlovarský kraj. Informoval přítomné o věcném zaměření pracovních setkání, s plánem aktivit, s finančním rozpočtem a harmonogramem příjmu žádostí. Ing. František Holub informoval  o probíhající mimořádné aktualizaci PB, změnách prováděných v LPIS,  fyzických kontrolách prováděných na místě, nejčastější závady při ohlášení nových PB, zákresy objektů v evidenci provozoven a eroze ve vztahu k AZV. RNDr. Pocová – omezení výskytu invazivních rostlin v Karlovarském kraji a žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí, osa 6.2. ochrana biodiverzity. MVDr. Cihlářová informovala přítomné o změnách veterinárního zákona, IBR, monitoring ptačí chřipky,trychinoléza a provádění kontrol.

MVDr. Pastierik – Schmallenberg virus, který se vyskytuje v okolních zemích u skotu, ovcí a koz a zatím proti němu není vakcina.

Ing. Josef Kořínek – UZEI Praha – GAEC 1 – žadatel na orné půdě zajistí po sklizni založení porostu, nebo ponechá strniště do 30.11. GAEC 2– žadatel na půdním bloku označeným v LPIS jako silně erozně ohrožená půda nebude pěstovat širokořádkovou plodinu. GAEC 11 – oblast ochrany vod a hospodaření s ní.

Úvod do problematiky dotací a podpor provedl Ing. Vaigelt. Účastníky workshopu informoval o možnosti zjednodušeného podání JŽ v roce 2012. Pokud žadatel disponuje kvalifikovaným elektronickým podpisem, má možnost podat JŽ 2012, ŽOZ nebo ZŽOZ elektronicky. Dále přítomným poskytl některé číselné informace s komentářem k zemědělství a čerpání dotací na území Karlovarského kraje.

Pí Loucká seznámila přítomné se „Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2012, dále s obsahem „jednotné žádosti“ a se zvláštní podporou čl. 68.

Ing. Týzlová – změny v žádostech AEO a novinky v poskytování podpor z PGRLF, a.s.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem