přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

fotogalerie - pracovní setkání CSPV Dolní Žandov 19.4.2011

Pracovního setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov území okresů Cheb a Sokolov, na téma informace k celostátní síti pro venkov, evidenci půdy-LPIS, standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu a žádosti o dotace 2011, se dne 19. dubna 2011 v kulturním domě obce  Dolní Žandov zúčastnilo 208 partnerů Sítě a zemědělské veřejnosti.

Setkání zahájil Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj. Po krátkém přivítání seznámil přítomné s realizací „Plánu aktivit CPSV v roce 2010 a s „Plánem aktivit CSPV“ na letošní rok, dále s finančním rozpočtem akcí v roce 2011. Dalším bodem byly podmínky soutěže Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova, podmínky ocenění „Oranžová stuha ČR roku 2011.  

Ing. Miroslav Hrbek – pracovník AZV Cheb (Sokolov) – mimořádná aktualizace v roce 2011, nejčastější závady při ohlášení nových půdních bloků, fyzické kontroly provádění AZV, zákresy evidence umístění provozoven.

Ing. Josef Kořínek – metodik ÚZEI – podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC 2  a  Evropská legislativa, druhy a příčiny eroze, dopady sklonitosti půdy, vrstvy týkající se eroze v LPIS.

Pí Jarmila Loucká – pracovnice AZV Cheb (Sokolov) změny v nařízení vlády č. 75/2007 Sb., podmínky poskytování dotací na LFA, NATURA 2000, SAPS,  Top-Up, Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro r. 2011.

Ing. Jitka Týzlová – pracovnice AZV Cheb (Sokolov),  prezentovala  změny v AEO, novela NV č. 79/2007 Sb. Dále seznámila přítomné s termíny a procesem podávání žádostí AEO. Aktuální informace a změny v podávání žádostí na PGRLF.

V rámci pracovního setkání partnerů Sítě byl účastníkům předán CD nosič SZIF; „Příručka pro žadatele 2011“. Účastníci setkání byli zároveň vyzváni k převzetí předtištěných formulářů „Jednotné žádosti 2011“.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem