přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Fotogalerie - bioplynová stanice Žlutice 8.6.2011

24.1.2012

Bioplynová stanice 8.6.2011

Workshopu spojeného s exkurzí v Bioplynové stanici ve Žluticích se zúčastnilo 43 partnerů sítě, zástupců zemědělské veřejnosti a obcí.

Workshop byl realizován ve dvou částech – dopolední část – přednášky ke zvolenému tématu  v Penzionu Harmonie a odpolední část – exkurze BPJ.

Workshop zahájil a přítomné přivítal Ing. Vratislav Vaigelt – ředitel KAZV Karlovarský kraj. Seznámil přítomné s cíli a úkoly Sítě, s plánem aktivit pro rok 2011 a finančním rozpočtem pro letošní rok. Dalším bodem byl  harmonogram příjmu žádostí o dotaci u projektových opatření z Programu rozvoje venkova. P. Luděk Civín – REGENT plus Žlutice s.r.o. hovořil o historii firmy a v kostce o výstavbě bioplynové stanice. Pí Eva Dibelková – REGENT plus Žlutice s.r.o – geneze projektu výstavby BPS, zkušenosti při realizaci projektu výstavby, o technických parametrech a vybudování zázemí pro tuto stanici a o záměrech do budoucnosti.

PeaDr. Věra Libichová – AZV Kladno – zkušenosti z realizace celostátního projektu „Energeticky soběstačná obec, možnosti čerpání dotací na výstavbu BPS v letošním roce.

V diskuzi se účastníci zajímali o technické parametry BPS, o finanční náklady, o možnosti čerpání dotací z EÚ. Účastníkům workshopu byly předány propagační předměty Celostátní sítě pro venkov.

Na závěr workshopu navštívili účastníci bioplynovou stanici ve Žluticích, kdy teplo z této stanice se používá nejen k vytápění jednotlivých objektů firmy, ale i pro sušárnu ovoce. Do budoucnosti uvažují s vybudováním kompostárny, kdy kompost bude používán především pro vlastní potřebu na revitalizaci obhospodařovaných pozemků v režimu ekologie.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem