přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
29.1.2014

Studie - Návrhy konkrétních a dostatečně dimenzovaných protierozních a protipovodňových opatření v povodí vodního toku. PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 15 MB)

Zájemci naleznou v příloze studii, která představuje možnosti opatření proti erozi na zlepšení stavu v dané lokalitě.


3.12.2013

Studie proveditelnosti "Vzdělávací centrum pro uchování tradičních venkovských řemesel a zpracování místních produktů" PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 5 MB)

Cílem vydané studie bylo posouzení vhodných aktivit a jejich využití v rámci budoucího vzdělávacího a popularizačního programu. Tento program bude následně oživovat místní řemeslné tradice, tradice zpracování místních produktů a motivovat k jejich případnému uplatnění jako zdroje ekonomických aktivit obyvatel na venkově.


29.11.2013

Manuál sestavený z analýzy zabývající se opatřeními k zachování vodního režimu ve sledovaném území PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Manuál představuje metodický postup pro komplexní řešení erozních procesů v krajině a pro identifikaci problémových bodů v krajině.


23.10.2013

Výjezdní zasedání k erozím

Dne 23.10.2013 se uskuteční výjezdní zasedání členů TPS a dalších odborníků za účelem porovnání působení půdní eroze v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Na základě tohoto zasedání bude vypracována odborná studie.


7.1.2013

Studie modelové lokality z hlediska erozních procesů v krajině PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 9 MB)

Studie modelové lokality z hlediska erozních procesů v krajině je vypracována na základě doporučení TPS. Jako modelová lokalita bylo vybráno území na úpatí vrchu Kybička, na rozhraní katastrů obcí Lhotka nad Labem a Malé Žernoseky.


5.10.2012

Studie „Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině“

Tato studie byla vytvořena v rámci činnosti Tematické pracovní skupiny Ústeckého kraje s názvem „Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině“.