přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Možnosti zachování plnohodnotného života v aridních oblastech ČR

Jméno Organizace Pozice v organizaci
doc. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny - docent
Doc. Ing. Eduard Pokorný, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Akademický pracovník - docent - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Bc. Ivo Pokorný POMONA Těšetice a.s. ředitel a předseda představenstva
RNDr. Pavel Punčochář, CSc. Ministerstvo zemědělství
Sekce vodního hospodářství
Vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství
RNDr. Ing. JAROSLAV ROŽNOVSKÝ, CSc. Český hydrometeorologický ústav ředitel pobočky Brno
Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Technický pracovník pro výuku - Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. vedoucí výzkumný a vývojový pracovník